Quốc tịch:

Quốc gia đến:

Hotline: 0945.836.836

 
Quần đảo Bắc Mariana
Đặt Visa
Thủ tục làm visa Quần đảo Bắc Mariana

Thủ tục làm visa Quần đảo Bắc Mariana

12/02/2015
1,000,000 VNĐ

Quần đảo Bắc Mariana, tên chính thức là Thịnh vượng chung Quần đảo Bắc Mariana, là một nước thịnh vượng chung liên hiệp chính trị với Hoa Kỳ và nằm ở một vị trí chiến lược trong miền tây Thái Bình Dương.