Định cư tại:
Tiêu đề:
Định cư Cyprus (Síp)
Đầu tư định cư St. Kitts and Nevis

Đầu tư định cư St. Kitts and Nevis

14/01/2015
VNĐ

Liên bang Saint Kitts và Nevis là một đảo quốc nằm trong Quần đảo Leeward, Tây Ấn. Đây là một đảo quốc nhỏ nhất nằm trong cả hai danh sách của Hoa Kỳ